Farma Okomáň Šurany

Farma Okomáň Šurany je výrobou a spracovaním ovčieho mlieka moderná farma, ale duchom a históriou farma našich dedov. Farma sa nachádza v katastri mesta Šurany, odbočka z hlavnej cesty zo Šurian do Palárikova. Pastierstvo na Okománi má stáročné tradície a v súčasnosti sa na pozemkoch s rozlohou 90ha pasie 200 oviec a 60 kráv.

Na farme sa vyrábajú produkty z ovčieho mlieka, ale hlavne syry údené a neúdené, ktoré sa tam dajú zakúpiť . Príďte sa pozrieť, urobte si výlet z Podhájskej a ochutnajte pravý ovčí syr priamo z farmy kde vznikol.


Video:


História :

Osada Okomán (pri Akománi) sa spomína z rokov 1264 a 1318….Farma Okomáň sa nachádza na Poddunajskej nížine na Šurianskych slaniskách v katastri obce Šurany. Toto územie sa vyznačuje veľmi slanou pôdou, s vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. V roku 2004 sa toto územie stalo súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000 pod názvom Územie európskeho významu Šurianske slaniská. Od roku 2012 platí na tomto území 4. Stupeň ochrany a je vyhlásené za Chránený areál Šurianske slaniská. Osada Okomán (pri Akománi) sa spomína z rokov 1264 a 1318. Písomné zmienky o osídlení okolia slanísk teda pochádzajú už z obdobia stredoveku.Osadníci pravdepodobne boli prevažne pastieri a roľníci. Pastierstvo na Okománi má teda stáročné tradície, ktoré boli prerušené až počas socialistickej kolektivizácie.


V roku 2013 sa pásla južná a východná časť na rozlohe približne 20 ha stádom oviec o veľkosti 100 kusov. V roku 2014 bolo na rovnakej rozlohe pasených 130 oviec. V roku 2015 bolo pasených od začiatku mája 38 kráv a cca 130 oviec na celkovej rozlohe 90 ha. V dnešnej dobe je pasených 200 oviec a 60 kráv a jalovíc. V bezprostrednej blízkosti územia sa nachádzajú intenzívne obhospodarované polia.


Aktuálny stav farmy :

Na farme aktuálne pasieme 200 oviec a 60 kráv a jalovíc na pozemkoch s rozlohou 90 ha. Výrabame produkty z ovčieho mlieka a snažíme sa farmu ďalej rozvíjať.

Viac informácií nájdete na partnerskom webe www.farmaokoman.skFotogaléria:

INFORMAČNÉ CENTRUM PODHÁJSKA

Termálna ul. – pred kúpaliskom

941 48 Podhájska

ZAVOLAJTE NÁM

         +421 911 103 443        

NAPÍŠTE NÁM

info@obecpodhajska.sk

Copyright © 2018 Martin Blaško-WiV                Zákaz kopírovania a šírenia obsahu bez súhlasu prevádzkovateľa webovej stránky.