Mariánska Čeľaď a kaplnka Panny Márie.

Aktuálny pohľad na kláštor Mariánska Čeľaď a kaplnku Panny Márie. Pekný výlet, či už bicyklom alebo pešo. Viac info o Mariánskej Čeľadi nájdete  www.ipodhajska.sk/marianska-celad