Pútnické miesto Studnička – Pozba, 4 km od Podhájskej.
Studnička – Pozba, pútnické miesto, sa nachádza v nádhernom prostredí v strede trojuholníka tvoreného obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka. Vzdialenosť približne 1 km za obcou Pozba smerom na Dedinku – za rázcestím (tesne vedľa cesty, po pravej strane medzi stromami). Táto lokalita v okolí Pozbanského lesa bola už oddávna obľúbeným miestom. V minulosti sa  tu pre odpočinok radi zastavovali veriaci, ktorí chodievali na cirkevnú púť do paulínskeho kláštora na Máriačaláde (v súčasnosti nazývaného tiež Mariánska Čeľaď ). Takto bol pútnikmi objavený prameň, ktorý ako sa zakrátko ukázalo, mal zázračné, uzdravujúce účinky najmä na očné choroby a slepotu, pričom ako sa povrávalo, vrátil zrak nejednému slepcovi. Táto správa sa veľmi rýchlo rozšírila medzi veriacimi a aj preto, že kláštor v Máriačaláde bol poškodený úderom blesku, sa začali k Studničke organizovať púte. V roku 1841 bola v blízkosti prameňa postavená prvá kaplnka, ktorá stála až do roku 1885, kedy sa rozpadla. Tak vzniklo pútnické miesto Studnička. Prvá svätá omša na Studničke bola slúžená v roku 1869 na žiadosť veriacej z Tekovských Lužian, ktorá sa vďaka uzdravujúcemu prameňu vyliečila z ťažkej očnej choroby. Vďaka horlivosti vtedajšieho bešianskeho farára Jozefa Harrisa bola kaplnka v roku 1914 znovu-postavená a zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. V roku 1926 pričinením toho istého farára bola postavená druhá kaplnka, ktorá bola zasvätená menu Panny Márie. Legenda spätá so Studničkou hovorí o tom, že sa na tomto mieste zjavila medzi konármi hrušky Panna Mária v snehobielych šatách previazaných modrou stuhou. Ten, ktorý spozoroval túto udalosť, ju s veľkou radosťou zvestoval všetkým vôkol, pretože sväto – sväte bol presvedčený o tom, že sa stal svedkom zjavenia. Sväté omše na Studničke sa konajú od začiatku mája každú nedeľu od 11:00 hod. Od 10:30 do 10:55 je možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Video Studnička – Pozba Pozrite si krátke video pútnické miesto Studnička – Pozba . ( zima 2018 )